Contact

Plattegrond

Contactgegevens

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

 • MBST BV
 • Fabrieksweg 6,
 • 5531 PP Bladel
Bel ons via
0497-229054
Stuur ons een e-mail
info@mbst.nl

Veelgestelde vragen

MBST Magnetische Resonantie Therapie: Algemeen
 • Wat zijn de bijwerkingen van de MBST-Therapie?

  De succesvolle MBST-Therapie wordt sinds 1998 internationaal gebruikt. Tot op heden zijn er bij ons geen bijwerkingen bekend.

 • Moet ik medicijnen slikken?

  Injecties, intraveneuze infusies, medicijnen of pijnstillers maken geen deel uit van MBST Magnetische Resonantie Therapie. Uw behandelaar/arts zal beslissen of deze in uw geval nodig of nuttig zijn.

 • Zal ik me direct beter voelen na de behandeling?

  MBST kan de lichaamsschade die zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld niet van de ene op de andere dag ongedaan maken en direct herstellen. Als een effect echter niet onmiddellijk wordt gevoeld, betekent dit niet dat de therapie niet heeft gewerkt. Het optreden van het volledige effect is altijd individueel. Veel patiënten melden echter dat hun mobiliteit snel verbeterde en dat de bijbehorende pijn verminderde of zelfs verdween.

 • Wat zijn de kosten van de MBST-Therapie?

  De kosten van de MBST-Therapie zijn afhankelijk van het aantal benodigde behandeluren. Deze worden door de behandelaar bepaald naar indicatie en de ernst van de schade. De tarieven voor MBST-Behandelingen bij verschillende behandelcentra (zoals fysiotherapiepraktijken en orthopedische klinieken) kunnen variëren, aangezien het betreffende behandelcentrum aanvullende diensten kan verlenen als onderdeel van de therapie. Kijk hier voor verdere informatie aangaande therapiekosten. Check ook de website van het desbetreffende MBST-Behandelcentrum voor verdere informatie.

 • Valt de MBST-Therapie onder de zorgdekking?

  De MBST-Behandelingen zijn tot op heden nog niet opgenomen in het ziektekosten-pakket en worden dus niet vergoed door de zorgverzekeraar. MBST BV en de Duitse producent van de MBST-Apparatuur zijn wel in gesprek met diverse verzekeraars aangaande opname in het pakket. In sommige gevallen zijn de kosten voor onze behandelmethode wel als zorgkosten bij de belastingdienst aftrekbaar. Voor meer informatie hierover zie: http://www.belastingdienst.nl/. Daarnaast zien we in de praktijk dat werkgevers, werknemersverzekeringen, rechtsbijstand en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen welwillend kunnen zijn voor het vergoeden van een behandeling.

 • Zijn er contra-indicaties?

  Als er actieve implantaten, die ook afgeraden worden bij de inzet van MRI, zoals pacemakers, defibrillatoren (ICD-systemen), pijn- en insulinepompen, in het behandelingsgebied actief zijn, ontraden we de MBST-Therapie. We raden de inzet van MBST ook af bij patiënten met tumoren (in het behandelingsgebied), hiv en leukemie of bij zwangere vrouwen. De MBST-Therapie heeft geen invloed op uw rijvaardigheid en het bedienen van machines. Er zijn momenteel geen interacties met andere therapeutische maatregelen bij ons bekend.

 • Is de werkzaamheid van de MBST-Therapie bewezen door studies?

  De werkzaamheid en de effecten van de MBST-Therapie bij de behandeling van diverse aandoeningen en klachten van het bewegingsapparaat en daarmee samenhangend ongemak en stoornissen, wordt bevestigd door valide conclusies uit talrijke onderzoeken en gespecialiseerde publicaties (meer dan 200 onderzoeken, publicaties en wetenschappelijke lezingen). Check hier voor meer onderzoeken.

 • Hoe lang duurt de MBST-Therapie?

  De gehele MBST-Therapie bestaat uit 5, 7 of 9 behandeluren, afhankelijk van de indicatie en de ernst van de schade of aandoening. Deze behandeluren (één uur per dag) dienen op aaneengesloten dagen te worden uitgevoerd, eventueel met een onderbreking in het weekend. Check hier het behandeltraject en de procedure van de MBST-behandeling.

 • Hoe lang duurt het effect van de MBST-Therapie?

  Patiëntgegevens tonen aan dat significante pijnverminderingen vaak zelfs jaren na de behandeling merkbaar en dus effectief waren en bleven. Ook bleek de botdichtheid tot meer dan één jaar na behandeling significant toegenomen te zijn. Net als bij alle andere medische behandelingen en ingrepen hebben persoonlijke omstandigheden, de individuele levensstijl en overige aandoeningen ten allen tijde invloed op de effectiviteit van een therapie of ingreep. Zie hiervoor de diverse onderzoeken en de ervaringen van zowel patiënten als de medische professionals.

 • Waar kan ik worden behandeld?

  De locaties van fysiotherapiepraktijken en orthopedische praktijken die de MBST-Therapie aanbieden, vindt u hier. Houdt er rekening mee dat de behandelmogelijkheden van elke praktijk voortkomen uit de specifieke MBST-Therapieapparatuur die daar beschikbaar is. Dat kan betekenen dat niet elke indicatie in iedere praktijk behandeld kan worden.

 • Waar moet ik op letten bij of tijdens de MBST-Therapie?

  Drink veel tijdens de therapie, bij voorkeur niet-koolzuurhoudend water of niet-koolzuurhoudende sappen. Regelmatige matig-intensieve lichaamsbeweging met gecontroleerde hevigere inspanning versterkt spieren en gewrichten. Verwijder indien mogelijk metaalhoudende en magnetiseerbare objecten tijdens de MBST-Behandeling in de MBST-apparatuur. Chipkaarten of magnetische kaarten die in het (magnetische) behandelingsgebied komen, kunnen onbruikbaar worden.

 • Artrose - Gewrichtsslijtage, kraakbeendegeneratie
 • Welke gewricht-gerelateerde indicaties kunnen worden behandeld?

  Over het algemeen kunnen verschillende soorten kraakbeenschade worden behandeld met de  MBST-Therapie. De meest voorkomende zijn artrose van bijvoorbeeld de heup, knie, vingers en hand, schouder, elleboog, enkels. Wervellichamen (tussenwervelschijven) en wervels kunnen ook worden behandeld, maar dan wel met specifieke MBST-Therapieapparatuur. Daarnaast wordt MBST-Therapie ook gebruikt voor kraakbeenschade, veroorzaakt door blessures (trauma), waaronder de meniscus. Neem contact op met een behandelaar in een fysiopraktijk of orthopedische praktijk die MBST inzetten als behandeling, voor verdere informatie en beoordeling.

 • Zijn er onderzoeken met betrekking tot MBST-Therapie voor artrose?

  Er zijn diverse in-vivo (onderzoeken met mensen), in-vitro (laboratorium) en klinische onderzoeken naar MBST-Therapie in relatie tot artrose gedaan. Check hier diverse onderzoeken. Patiëntgegevens uit verschillende onderzoeken, waaronder een multicenteronderzoek met meer dan 4.500 patiënten, laten een significante afname zien in de frequentie en ernst van pijn. Deze verbeteringen zijn vaak zelfs jaren na de behandeling merkbaar en waarneembaar.

 • Is de MBST-Therapie geschikt voor de behandeling van alle stadia (graad 1 t/m 4) van artrose?

  Over het algemeen wel. Maar het therapieresultaat is afhankelijk van de hoeveelheid kraakbeencellen die nog aanwezig zijn en de verdeling ervan. Daarom belooft de behandeling van artrose tot en met graad 3 de beste resultaten. De behandeling van artrose in stadium 4 wordt beschouwd als een therapiepoging. Patiëntgegevens en rapporten laten echter zien dat ook in dit stadium pijnreductie tot volledige pijnvrijheid mogelijk is.

 • Waar moet ik op letten na een MBST-Therapie voor artrose?

  Zelfs als de pijn zeer snel verdwijnt, wordt vroege volledige belasting van het gewricht na MBST-Therapie niet aanbevolen. Het behandelde gewricht dient niet te snel weer belast te worden. Regelmatige matig-intensieve lichaamsbeweging, middels fysiotherapie, is mogelijk en gunstig direct na de MBST-Therapie, maar overmatige inspanning moet worden vermeden. 

 • Osteoporose - Botontkalking, afnemende botdichtheid, botaandoeningen
 • Waarom is er een gedeeltelijke en volledige MBST-Lichaamsbehandeling voor osteoporose?

  Omdat osteoporose een stofwisselingsziekte is, die vaak het gehele skelet aantast. En juist daarom is een behandeling van het hele lichaam, dus een volledige MBST-Lichaamsbehandeling, in de meeste gevallen erg nuttig. De behandeling van het hele lichaam kan worden toegepast bij fysiotherapiepraktijken en orthopedische specialisten, die een MBST-Therapieapparaat voor het hele lichaam hebben, zoals OSTEO-SPIN of OSTEO-SYSTEM. Osteoporose kan echter ook plaatselijk optreden, bijvoorbeeld als secundaire ziekte veroorzaakt door het gebruik van bepaalde medicijnen of als inactiviteits-osteoporose na amputaties. Omdat het botmetabolisme wordt gestimuleerd door beweging, kan de aanmaak van botweefsel niet op peil worden gehouden als er een permanent gebrek aan de benodigde inspanning is, wat op zijn beurt de botdichtheid verder vermindert. Zo'n stofwisselingsstoornis kan ook worden veroorzaakt door verminderde beweging als gevolg van het continu aannemen van een verlichtende houding vanwege artrotische pijn. Overige lokale botaandoeningen, zoals botbreuken, kunnen worden behandeld met andere MBST-Therapieapparaten, waarbij een volledige lichaamsbehandeling dus niet nodig is.

 • Zijn er onderzoeken met betrekking tot MBST-Therapie voor osteoporose?

  Er zijn verschillende klinische onderzoeken naar MBST-Therapie in relatie tot osteoporose. Gegevens uit verschillende onderzoeken lieten een duidelijke toename van de botdichtheid zien die langer aanhield dan de duur van het éénjarige onderzoek. Eveneens gaven gegevens uit casestudies aan dat patiënten die een MBST-Behandeling hadden gehad, zeer zelden botbreuken opliepen ondanks vallen of ongelukken.

 • Welke bot-gerelateerde indicaties kunnen worden behandeld met MBST?

  Patiëntgegevens en dokterservaringen laten zien dat goede tot zeer goede behandelresultaten behaald kunnen worden bij de behandeling van botstofwisselingsstoornissen, zoals botoedeem (vocht in het bot, botkneuzing), botnecrose (verminderde bloedtoevoer van het bot), botvliesontstekingen en vermoeidheidsbreuken evenals bij het versnellen van genezingsprocessen na breuken.

 • Kan ik een MBST-Therapie voor osteoporose ondergaan terwijl ik bisfosfonaten gebruik?

  Ja, behandeling met bisfosfonaten (geneesmiddel voor behandeling van osteoporose en andere aandoeningen die gepaard gaan met een fragiele botmassa) kan samen met de MBST-Therapie voor osteoporose worden uitgevoerd. U kunt gewoon doorgaan met het innemen van deze medicatie.

 • Sportletsel en spierscheuringen - Spierweefselherstel
 • Welk sportletsel en verwondingen kunnen worden behandeld met de MBST-Therapie?

  MBST kan worden gebruikt met als doel het genezingsproces bij blessures te versnellen. Mogelijke indicaties zijn gedeeltelijke scheuren in spieren, banden en pezen, maar ook een tennisarm of een golfelleboog. Ook patiënten met een typische sportblessure zoals meniscuslaesies (meniscusscheuring) hebben baat bij een MBST-Behandeling. Daarnaast zijn verwondingen aan het bot, zoals breuken (inclusief stressfracturen) en botoedeem (botkneuzing) met MBST te behandelen.

 • Wat is de therapiebenadering van MBST bij de behandeling van (sport)blessures?

  Bij de behandeling van blessures en andere indicaties wordt de MBST-Therapie gebruikt vanwege zijn ontstekingsremmende, pijnverlichtende effecten en om het genezingsproces actief te versnellen, zowel preventief als postoperatief.

 • Wordt de MBST-Therapie gebruikt bij professionele sporten?

  Topsporters die met de MBST-Therapie zijn behandeld, melden dat ze hun training eerder konden hervatten dan verwacht en zelfs (weer) prijzen en medailles hebben gewonnen bij o.a. de Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen kort na hun blessures en dus kort na het beëindigen van de MBST-Therapie. Daarom is de MBST-Therapie nu een integraal onderdeel van het behandelaanbod van verschillende team- en sportartsen (o.a. bij de Duitse Handbalbond en de Duitse nationale handbalteams). MBST wordt nationaal en internationaal gebruikt door atleten, teamartsen en sportgeneeskundigen. Hier vindt u casusrapporten van MBST-Behandelingen van internationaal concurrerende atleten.

 • Tussenwervelschijven
 • Kan de MBST-Therapie worden gebruikt bij de behandeling van hernia?

  MBST is met goed succes gebruikt in het geval van hernia door ingezakte en uitgestulpte tussenwervelschijven. Voorwaarde is dat de schijfverzakking niet zo ernstig is dat er een operatie nodig is.

 • Zijn er onderzoeken naar MBST-Therapie in relatie tot tussenwervelschijven?

  Er zijn zowel in-vivo (onderzoeken met mensen), in-vitro (laboratorium) als klinische onderzoeken gedaan naar MBST-Therapie in relatie tot tussenwervelschijven en wervelkolomaandoeningen. In deze onderzoeken naar tussenwervelschijven en wervelkolomaandoeningen laten patiëntgegevens een verbetering van de symptomen zien en bijvoorbeeld een afname van het aantal verloren dagen door ziekte.

 • MBST Magnetische Resonantie Technologie: Natuurkundig principe en MBST-Therapiekaarten & -Apparaten
 • Op welk (natuurkundig) principe is de MBST Magnetische Resonantie Therapie gebaseerd?

  De MBST-Therapie is gebaseerd op (en maakt gebruik van) het fysische principe van Magnetische Resonantie. MBST combineert magnetische velden en hoogfrequente radiopulsen/-golven (Radio Frequente Pulsen). Deze pulsen geven energie door naar de protonen (de protonen in de waterstofatoomkernen), waardoor hun biofysische parameters meetbaar veranderen. Waterstofatoomkernen nemen energie op en geven deze weer gedeeltelijk af aan het omringende weefsel. Wetenschappelijke gegevens geven aan dat de MBST Magnetische Resonantie Technologie verschillende biofysische processen (celmetabolisme, regeneratie & revitalisatie) stimuleert en ontstekingsremmende en pijnstillende effecten teweegbrengt. Hetzelfde principe van de stimulatie van protonen (in de waterstofatoomkernen) wordt gebruikt bij MRI (Magnetische Resonantie Beeldvorming/Imaging). Verschillende weefselparameters worden hier gebruikt om afbeeldingen van de binnenkant van het lichaam te genereren voor diagnostische doeleinden.

 • Is er een verschil tussen MBST Magnetische Resonantie Therapie en magnetische veldbehandelingen?

  Magnetische veldbehandelingen, zoals bijvoorbeeld de pulserende signaaltherapie, maken gebruik van eenvoudige magnetische velden, soms met toegevoegde niet-gerichte elektrische impulsen. MBST Magnetische Resonantie Therapie daarentegen is de enige therapiemethode die Magnetische Resonantie-condities creëert, zoals dat ook wordt gedaan bij een MRI-scan (Magnetische Resonantie Beeldvorming). MBST is feitelijk een directe afgeleide van MRI, in tegenstelling tot magnetische veldbehandelingen, die vér weg staan van het technologische principe van MRI. Bovendien werden voor de ontwikkeling van de MBST Magnetische Resonantie Therapie de biofysische parameters van de individuele weefselsoorten bepaald (kraakbeen is weer anders dan bot, wat ook weer anders is dan spierweefsel) in samenwerking met het Instituut voor Kernfysica van de Universiteit van Giessen (Dui) en het Laboratorium voor Medische en Moleculaire Biologie van de Universiteit van Aken (Dui). Op basis van deze biofysische parameters worden de radiofrequentie-pulsen precies gericht op het specifieke weefsel (kraakbeen, bot, spier) dat behandeld moet worden. Auteurs van verschillende onderzoeken gaven aan dat de effecten, die ze waarnamen alleen merkbaar waren bij gebruik van Magnetische Resonantie, maar niet bij een behandeling met eenvoudige magnetische velden. Een gevleugelde uitspraak van één van deze auteurs was: "Stellen dat MBST en magneetveldbehandelingen hetzelfde zijn omdat ze allemaal werken met een magnetisch veld staat gelijk aan het stellen dat een Formule 1-auto en een tractor hetzelfde zijn omdat ze beiden vier wielen hebben."

 • Waarom zijn er verschillende MBST-Therapiekaarten voor verschillende aandoeningen?

  Verschillende lichaamsweefsels, bijvoorbeeld bot- of kraakbeenweefsel, verschillen in hun natuurlijke, biofysische parameters. Deze weefselspecifieke resonantiegegevens (omtrent de specifieke resonantie en draaiing/’spin’ van de waterstofprotonen) zijn bepaald en voortschrijdend vastgesteld door de onderzoeksafdeling van de MBST-Producent MedTec Medizintechnik GmbH en haar universitaire partners, met behulp van de techniek genaamd: Magnetische Resonantie Spectroscopie. Deze weefselspecifieke resonantiegegevens vormen de basis voor de ontwikkeling van de indicatie-specifieke MBST-Therapiesequenties (therapeutische behandelingsvolgordes) die op de MBST-Therapiekaarten worden opgeslagen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de patiënt het grootst mogelijke therapeutische succes kan behalen met een behandeling specifiek afgestemd op de indicatie/aandoening op het specifieke weefsel in/op het specifieke doelweefsel van het lichaam (bijvoorbeeld: artrose in de rechterknie, osteoporose in de onderrug, spierscheuring in de linkerkuit).

 • Waarom zijn er verschillende (grotere en kleinere) MBST-Therapieapparaten?

  De MBST-Therapieapparaten zijn ontworpen voor de behandeling van specifieke indicaties en behandelingsgebieden in/op het lichaam (uiteenlopend van tenen via de romp tot aan de nek en de handen). De apparatuur is zo ontworpen om de patiënt in staat te stellen het te behandelen lichaamsdeel comfortabel te positioneren tijdens de één uur durende therapie-sessie. Afhankelijk van het MBST-Therapieapparaat worden ook verschillende Magnetische Resonantie-veldvolumes gegenereerd. Er zijn MBST-Apparaten die specifiek zijn ontworpen voor de eisen van de behandeling van indicaties op armen en benen, terwijl de MBST-Behandelbanken ook geschikt zijn voor de behandeling van aandoeningen in/aan de romp van het lichaam (bijvoorbeeld aandoeningen aan de tussenwervelschijven). Bovendien wordt de lijst met mogelijke indicaties uitgebreid met de nieuwe generaties therapieapparaten in lijn met voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek.

 • Is de MBST-Technologie veilig?

  De MBST-Technologie is 100% veilig. De gepatenteerde medische technologie van de MBST-Therapieapparaten in TÜV-gecertificeerde kwaliteit voldoet aan de huidige EU-normen en kan voor alle leeftijden worden gebruikt. We garanderen de hoge kwaliteit van onze therapiesystemen door middel van ons strikte, TÜV-geteste kwaliteitsmanagementsysteem en regelmatige veiligheidscontroles.

 • Waar staat die TÜV-certificering van het Duitse moederbedrijf en producent MedTec Medizintechnik GmbH voor?

  Om de veiligheid en effectiviteit van hun producten te garanderen, moeten fabrikanten van medische producten beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem voor het ontwerp, de fabricage en de eindcontrole van de respectievelijke medische producten. Regelmatige controle en inspectie door een onafhankelijke instantie staat hierbij centraal. MedTec Medizintechnik GmbH is gecertificeerd door TÜV SÜD, de in Europa meest toonaangevende test- en certificeringsinstantie voor medische producten. Onze certificering garandeert uw veiligheid als patiënt, aangezien de MBST-Therapieapparaten voldoen aan alle wettelijke eisen en de hoogste kwaliteitsnormen. 

 • Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem via een van onderstaande mogelijkheden contact met ons op