Achtergronden MBST

MBST als afgeleide van MRI

Zoals gesteld is MBST een afgeleide van het welbekende en vertrouwde MRI (Magnetic Resonance Imaging), dat veelvuldig wordt ingezet in de medische wereld. Een andere benaming voor MRI is kernspintomografie, waarin het natuurkundige fenomeen van kernspinresonantie, oftewel Magnetische Resonantie van atomen, centraal staat.

Kernspintomografie (dus een MRI-scan) is een (medische) beeldvormingstechniek die wordt gebruikt voor het in kaart brengen van het lichaam en bepaalde lichaamsprocessen. Een MRI-scan geeft een nauwkeurig beeld van botten, gewrichten en omliggend weefsel zoals spieren, pezen en kraakbeen. MRI wordt in de geneeskunde veelal gebruikt voor het stellen van een diagnose, het bepalen van het stadium van een bepaalde aandoening en het verder in algemene zin onderzoeken van mensen/patiënten, zonder ze bloot te stellen aan schadelijke straling. MRI is een scantechniek waarbij gebruik gemaakt wordt van een sterk magnetisch veld en radiogolven, die ‘interacten’ met het water in het menselijke lichaam (meer specifiek met de protonen in de waterstofatoomkernen, waaruit alle weefsels van het menselijk lichaam in meer of mindere mate zijn opgebouwd), waarmee botten en weefsels zichtbaar gemaakt kunnen worden. Bij MRI (en dus ook MBST) komt er géén röntgenstraling of andere ioniserende straling aan te pas, waardoor het zich onderscheidt van Röntgen, CT- en PET-scans.


Principe MBST: stimulering celmetabolisme en aanmaak & revitalisatie doelweefsel (kraakbeen, bot, spieren)

Nu gaan we van MRI over naar het daarvan afgeleide MBST (of MRT – Magnetische Resonantie Therapie). Beide toepassingen werken met het fysische verschijnsel van de ‘kernspinresonantie’ van de protonen in de waterstofatoomkernen. Bij het natuurkundige fenomeen ‘resonantie’, wat zoiets als ‘trillingen’ betekent, treedt er periodieke energie-uitwisseling op. In dit geval betekent ‘energie’: de capaciteit van een ‘systeem’ om warmte, straling, beweging of materie te realiseren/produceren en naar elkaar om te zetten.

In het geval van de MBST-Behandeling zorgt de MBST-Therapieapparatuur er voor dat er energie wordt opgewekt in de celkernen (stimuleren van het metabolisme-proces in de cellen), waardoor nieuwe cellen, waaronder bot- en spiercellen worden aangemaakt en kraakbeencellen worden gerevitaliseerd, om hiermee het degeneratieproces (o.a. kraakbeendegeneratie) een (tijdelijke) halt toe te roepen. Gekeken naar de werking van een MRI wordt die opgewekte energie door sensors opgevangen en omgezet in beeldvorming (lees: foto-materiaal). Bij MBST wordt deze opgewekte energie juist gebruikt voor de therapeutische (= genezende) werking en ingezet voor de aanmaak van nieuwe cellen, het revitaliseren van bestaande cellen en het aanwakkeren van het celmetabolisme.

Het menselijke lichaam bestaat voor ongeveer 65 tot 70% uit water (variërend naar geslacht, leeftijd, omvang etc.). Water is opgebouwd uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Atomen in algemene zin, en dus ook een waterstofatoom, zijn opgebouwd uit protonen, neutronen en elektronen. De protonen in de kernen van de waterstofatomen (wat weer de bestanddelen vormen van de celkernen in o.a. het kraakbeen) roteren om hun eigen as (“spin”), fysisch opgewekt door het aardmagnetisch veld. Bij de aanwezigheid van een sterk extern magnetisch veld (opgewekt door de MBST-Therapieapparatuur) verandert de stand/positie van de protonen continue, waardoor –mede door die resonantietrillingen- energie in de celkernen (van o.a. het kraakbeen) wordt opgewekt. Wanneer dat opgewekte, externe magnetische veld en de pulsen van radiogolven worden ‘weggenomen/uitgezet’ door de werking van de MBST-Therapieapparatuur, zullen de protonen weer hun oorspronkelijke positie innemen en wordt de opgewekte energie afgegeven aan de directe ‘omgeving’. Deze energie zorgt er voor dat het metabolisme van de cellen (en het geheel aan biofysische processen in die cellen) wordt aangezet tot de aanmaak van nieuwe cellen en revitalisatie van bestaande cellen, waarmee het degeneratieproces van het lichaam een (tijdelijke) halt wordt toegeroepen.


Therapeutisch (genezend) gebruik van Magnetische Resonantie Technologie: MBST

Bij de MBST-Behandeling wordt een magnetisch veld gegenereerd dat de protonen in de waterstofatoomkernen ertoe aanzet om zichzelf uit te lijnen volgens de veldlijnen van het magnetische veld. Het gegenereerde veld is echter vele malen zwakker dan dat van een MRI. De reden is dat MBST alleen gericht is op specifieke weefsels (kraakbeen, bot of spieren) en niet op alle weefselstructuren in het doelgebied. MBST stimuleert bijvoorbeeld alleen de protonen in de waterstofatoomkernen van specifieke doelweefsels (zoals kraakbeen in de knie) om deze –als ontvangers van de energieoverdracht- van energie te voorzien. Op deze manier kunnen verschillende processen (zoals celrevitalisatie van kraakbeen in de knie) worden geactiveerd en kan het metabolisme van de specifieke cellen worden beïnvloed. Wetenschappelijke gegevens tonen aan dat MBST verschillende biofysische processen kan stimuleren en ontstekingsremmende en pijnstillende effecten kan realiseren.

Organisch materiaal zoals bot, kraakbeen en spierweefsel heeft verschillende hoeveelheden water in zich. De diverse organische weefsel van het menselijke lichaam hebben verschillende parameters en kenmerken, zoals de hoeveelheid water en dus de hoeveelheid en dichtheid van het aantal waterstofatomen in het specifieke organische doelweefsel (bot, kraakbeen, spieren). Meer of minder waterstofatomen betekent meer of minder protonen. Daardoor verschilt het aantal protonen in de verschillende weefsels aanzienlijk. En dat maakt weer dat de natuurlijke frequentie, dus de natuurlijke trillingen die de protonen in die verschillende doelweefsels maken, nogal verschillen. Die trillingen zijn meetbaar in Hertz (Hz; trillingen per seconde).

Om energie over te brengen, dient de frequentie van de door de MBST-Therapieapparatuur uitgezonden radiopuls in evenwicht (dus gelijk) te zijn met de frequentie van het specifieke doelweefsel dat behandeld wordt. Dat ‘evenwicht’ wordt ook wel ‘in resonantie’ genoemd. Omdat de natuurlijke frequentie van de verschillende doelweefsels leidend is, past de MBST-Apparatuur zich aan op de specifieke natuurlijke frequentie van het doelweefsel. En daardoor kan de MBST-Apparatuur zich zeer goed richten op een specifiek te behandelen doelweefsel door dezelfde frequentie aan te nemen als de natuurlijke frequentie van dat doelweefsel. Dat resulteert dus in een andere radiopuls-frequentie voor de protonen in kraakbeenweefsel dan in bot- of spierweefsel. Ook de locatie van het lichaam is hierop van invloed. De frequentie van kraakbeenweefsel in de heupen is anders dan de frequentie van kraakbeenweefsel in de voeten.

Door nauwkeurig de radiopuls in evenwicht te brengen met de frequentie van een specifiek doelweefsel kan gericht energie worden overgebracht aan een bepaald weefsel op een bepaalde plek van het lichaam. Daarmee kunnen verschillende processen (zoals celregeneratie & -revitalisatie van kraakbeen) worden geactiveerd en kan het metabolisme van de cellen worden beïnvloed. Wetenschappelijke gegevens tonen aan dat MBST verschillende biofysische processen kan stimuleren en ontstekingsremmende en pijnstillende effecten kan realiseren.

MRI versus MBST

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem via een van onderstaande mogelijkheden contact met ons op