De regeneratieve benadering van de MBST-Therapie

De zelfherstellende kracht van het lichaam begrijpen en gebruiken

Leland R. Kaiser bedacht de term regeneratieve geneeskunde in 1992. Volgens zijn definitie is het de geleidelijke vernieuwing en vervanging van weefsel dat zijn functie niet meer vervult. Dit moet worden gedaan door middel van geleidelijke aanpassing en reparatie. Daarom is één van de belangrijkste doelen van regeneratieve geneeskunde om de eigen krachten van het lichaam te gebruiken om ziekten te behandelen of zelfs te genezen. Dit ontwikkelde zich tot een wereldwijde nieuwe tak van onderzoek.

Het doel van dit innovatieve onderzoek is niet alleen om de medische zorg te verbeteren, maar ook om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren.

Huidige situatie

Veel ziekten zijn met de huidige stand van de geneeskunde te behandelen, maar in veel gevallen niet echt te genezen. Dit geldt met name voor leeftijdsgerelateerde aandoeningen. Als gevolg van betere voeding en ontwikkelingen in de steeds meer geavanceerde geneeskunde wordt de bevolking steeds ouder (vergrijzing). Het menselijk lichaam is hier echter niet altijd op voorbereid en afhankelijk van leeftijd en gezondheidstoestand sterven cellen met het toenemen van de levensjaren meer en meer af en gaan orgaanfuncties verder achteruit.

De visie van regeneratieve geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde heeft tot doel ziek weefsel en de functionaliteit ervan te herstellen, voornamelijk door gebruik te maken van het natuurlijke zelfgenezende vermogen van het lichaam. Het ‘natuurlijke herstellende proces laten werken’ is een veel gebruikte omschrijving voor het begrip ‘regenereren’.

Om gezond en duurzaam van de oude dag te kunnen genieten zijn innovatieve oplossingen nodig, met name in de gezondheidssector. Het enorme potentieel van de regeneratieve benadering in de geneeskunde is in theorie en in een toenemend aantal onderzoeksgebieden al zichtbaar.

Dit is echter niet zo eenvoudig te realiseren, omdat het lang duurt voordat innovatieve behandelmethoden hun weg vinden naar de algemene medische zorg en er hoge investeringen benodigd zijn.

Steeds meer patiënten willen echter gebruik maken innovatieve therapieën. Dit staat in contrast met de steeds meer kostengedreven gezondheidszorgsystemen in diverse Europese landen. Kostenbesparing staat hierin centraal - een houding die de introductie van innovatieve geneeskunde bemoeilijkt. Het duurde bijvoorbeeld 20 jaar voordat stamceltransplantatie (SCT) werd geaccepteerd als standaardtherapie voor leukemiepatiënten (witte bloedcelkanker). Pas na nóg eens tien jaar werd deze vorm van behandeling geaccepteerd en betaald door de zorgverzekeraars.

MBST Magnetische Resonantie Therapie heeft met dezelfde hindernissen te kampen. Tot dusver zijn er meer dan 200 onderzoeken, vakpublicaties of wetenschappelijke lezingen geweest/uitgevoerd. Wij (MBST BV, MedTec Medizintechnik GmbH en andere partners in diverse landen) werken continu aan verdere onderzoeksresultaten en ‘vertalen’ deze naar nieuwe MBST-Therapieën ten behoeve van onze patiënten, ondanks de complexe en kosten-intensieve goedkeuringsprocedures.

We investeren in nieuwe onderzoeken om onze Evidence-Based Database verder uit te breiden en meer te verdiepen. Alleen al in Duitsland, het moederland van de MBST-Technologie & -Therapie, laten meer dan 350.000 met succes behandelde patiënten ons zien dat we met de MBST Magnetische Resonantie Therapie kunnen helpen om pijn te verlichten, dat zelfs kan leiden tot een pijnvrij leven.

Met MBST behandelde mensen vertellen ons over een enorme verbetering van hun kwaliteit van leven, wat ons elke dag opnieuw motiveert. Ook een groeiend aantal fysiotherapeuten en artsen, zoals orthopedisch chirurgen delen enthousiast hun ervaringen over de inzet van de MBST-Therapie. Lees daarom de ervaringen van met MBST behandelde mensen en de ervaringen van medische professionals.

Maak gebruik van de zelfherstellende vermogens van het lichaam!

MBST Magnetische Resonantie Therapie gaat uit van de onderzoeksbenadering van regenereren in plaats van operatief repareren/herstellen. Het doel is om de zelfherstellende vermogens van het menselijk lichaam te gebruiken om verwondingen en ziekten geleidelijk en duurzaam te behandelen en om patiënten in staat te stellen een aanzienlijk hogere kwaliteit van leven te bereiken zonder kostbare en risicovolle operaties of andere invasieve ingrepen in het lichaam. MBST Magnetische Resonantie Therapie omvat ook geen medicatie of pijnstillers die onaangename of ernstige bijwerkingen kunnen hebben.

Regeneratieve geneeskunde = zélf weefsels herstellen door stimulering lichaamseigen regeneratieprocessen i.p.v. kunstmatig (operatief) repareren of vervangen

Regeneratieve geneeskunde gaat uit van het herstel van cellen, weefsels of organen waarvan de functies zijn aangetast. Dit wordt gerealiseerd door het stimuleren van de lichaamseigen regeneratie- en herstelprocessen of door biologische vervanging in de vorm van levende cellen of weefsels, die speciaal in het laboratorium zijn gekweekt. Het doel is om de gezonde en functionele oorspronkelijke toestand van het aangetaste weefsel (en dus de cellen, waaruit het weefsel is opgebouwd) te herstellen, in plaats van het tijdelijk te vervangen of (kunstmatig) te repareren.

In de vroege 20e eeuw, toen onderzoek aantoonde dat de oorzaak van ziekte vaak op cellulair niveau (dus in de cellen) te vinden is, begonnen wetenschappers de regeneratieprocessen te ontcijferen. In de afgelopen decennia hebben onderzoek en medische technologie de snel veranderende regeneratieve geneeskunde fundamenteel verder vorm gegeven. We weten nu dat zelfs gespecialiseerde cellen geen vaste bouwstenen van het lichaam zijn, maar veranderlijke structuren waarvan het gedrag (functie) kan worden beïnvloed en geherprogrammeerd. Door te focussen op het herstellend/regenererend vermogen van het lichaam, kunnen veel urgente gezondheidsproblemen worden opgelost. Niet in de laatste plaats om deze reden wordt er een veelbelovende toekomst voorspeld voor de regeneratieve geneeskunde.


Evidence-Based Medicine = op bewijzen gebaseerde geneeskunde

Evidence-Based testen is gebaseerd op de veiligheidsvereiste voor het klinisch testen van nieuwe substanties/stoffen en werd geïntroduceerd in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen onderzoeksdeelnemers werden geschaad in onderzoeksprojecten (case: thalidomide-geneesmiddel onder de merknaam Softenon). De strengere regels waren aanvankelijk alleen van toepassing op klinische onderzoeken, maar niet in de bestaande medische praktijk.

Sir Archibald Leman Cochrane wees er in 1972 op dat diagnostische en therapeutische beslissingen direct toegankelijke informatie over gerandomiseerde onderzoeksresultaten vereisen en dat er regelmatige kritische evaluaties van ondernomen ingrepen/interventies op alle medische gebieden benodigd zijn. Tegenwoordig zijn er richtlijnen en de aanbevelingsniveaus voor medische maatregelen worden gerangschikt volgens een hiërarchie op basis van de bewijskracht.

De medische gemeenschap wordt steeds kritischer op die hiërarchie, omdat de nieuwe regeneratieve benadering ook andere mogelijkheden biedt. Tegenwoordig is het al mogelijk om de individuele patiënt op moleculair niveau in te delen en zijn medische behandeling af te stemmen op de respectievelijke individuele kenmerken.

Van Evidence-Based tot gepersonaliseerde geneeskunde

Bij diagnostiek (geneeskundig onderzoek) probeert de geneeskunde rekening te houden met de bijzonderheden van een patiënt tijdens de behandeling, evenals met leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand en eerdere ziekten. In het kader van gepersonaliseerde geneeskunde worden bovendien genetische, cellulaire en moleculaire kenmerken geïdentificeerd en in aanmerking genomen bij diagnostiek en therapie.

MBST-Therapie combineert de benaderingen van regeneratieve geneeskunde met die van gepersonaliseerde geneeskunde

Dat is een doel dat MBST Magnetische Resonantie Therapie ook heeft: innovatieve therapieën en therapieapparaten toegankelijk aanbieden, die kunnen worden aangepast aan de behoeften van de patiënten en hen duurzame/blijvende voordelen bieden.


Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem via een van onderstaande mogelijkheden contact met ons op