Procedure van de MBST-Behandeling

Stap 1

Aanleveren beeldmateriaal

Op voorhand voert de behandelaar een intakegesprek met de patiënt. De te behandelen patiënt wordt veelal verzocht, voorafgaand aan dat intakegesprek, (een kopie van) beeldmateriaal (röntgenfoto, CT scan, MRI of echo) aan te leveren om dit intake gesprek te kunnen voeren.

De wetenschappelijk onderbouwde MBST-Behandeling wordt uitsluitend in diverse behandelcentra, zoals fysiotherapiepraktijken en orthopedische klinieken, aangeboden en ingezet door verschillende behandelaars. Individueel specialistisch advies en een zorgvuldige diagnose vormen de basis voor een succesvolle MBST-Behandeling.

Stap 2

Intakegesprek 

In overeenstemming met uw symptoombeschrijving, gedegen diagnostiek en het uitsluiten van mogelijke contra-indicaties, zal de behandelaar u informeren of MBST een behandelingsoptie is voor uw klachten. Tijdens het consult/intakegesprek wordt u uitvoerig geïnformeerd onder andere over de verschillende MBST-Behandelingen. De indicatie is altijd de basis voor de specifieke therapie. De weefsel- of aandoening-specifieke MBST-Therapiekaart, waarmee de uiteindelijke MBST-Behandeling kan worden gestart, wordt vervolgens volgens indicatie geselecteerd en voor u besteld.

Stap 3

Bestellen MBST-Chipkaart en inplannen behandeling

Nadat u voor een MBST Magnetische Resonantie Therapie heeft gekozen, bestelt het behandelcentrum de voor uw aandoening of letsel gespecificeerde MBST-Therapiekaart bij MBST BV. Daar worden de behandelingsspecificaties op een gecodeerde MBST-Therapiekaart geladen, die vervolgens naar uw MBST-Behandelcentrum wordt gestuurd.

Stap 4

MBST-Behandeling

De op uw aandoening afgestemde behandelingsspecificaties worden rechtstreeks van de therapiekaart naar het MBST-Therapieapparaat overgedragen, wat een optimale behandeling garandeert. De behandelaar in het behandelcentrum helpt u bij het innemen van een juiste positie in of op het MBST-Therapieapparaat, zodat het te behandelen lichaamsdeel ideaal binnen het behandelveld wordt geplaatst.

Wanneer de MBST-Behandeling start, middels het in het apparaat schuiven van de MBST-Therapiekaart, creëert het MBST-Therapieapparaat de juiste Magnetische Resonantiecondities, gericht op het te behandelen doelweefsel en begint vervolgens de gerichte energieoverdracht. De meeste patiënten merken tijdens de MBST-Behandeling geen tot amper invloeden vanuit het MBST-Therapieapparaat. Sommige merken een licht gevoel van warmte en enkele anderen een aangenaam tintelend gevoel.

Een totale MBST-Behandelserie omvat vijf tot negen behandelsessies. Elke behandelsessie duurt 60 minuten. Terwijl u in ‘behandeling’ bent in/op het MBST-Therapieapparaat kunt u ontspannen en bijvoorbeeld naar muziek luisteren, een boek lezen of zelfs slapen. Afhankelijk van de diagnose/indicatie en de omvang van het letsel worden verschillende MBST-Therapieapparaten gebruikt.

Stap 5

Evaluatiegesprek en voortschrijdende terugkoppeling

Op nader te bepalen momenten na behandeling zullen er een evaluatiegesprek en enkele terugkoppelingsmomenten worden ingepland. Te denken valt aan een evaluatiegesprek een week na afsluiting van de MBST-Therapie en (telefonische) terugkoppelingsmomenten op 1 (of 1,5), 3 en 6 maanden na de MBST-Therapie. U wordt dan benaderd, waarbij de behandelaar u enkele vragen omtrent uw fysieke situatie zal stellen. Dit is bedoeld om voortschrijdend te ‘monitoren’ wat de impact van de MBST-Behandeling bij u is geweest.

Bijwerkingen, interacties en contra-indicaties

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem via een van onderstaande mogelijkheden contact met ons op