Bijwerkingen, interacties en contra-indicaties

Bijwerkingen en interacties

Bijwerkingen zijn andere, meestal ongewenste, effecten van medische ingrepen, die naast het beoogde effect kunnen optreden. Bovendien kunnen er interacties (wisselwerkingen) zijn met andere behandelingsopties. Deze interacties zijn vooral vaak met medicijnen, maar ook met voedsel of alcohol, als ze tegelijkertijd of binnen dezelfde periode worden ingenomen. Interacties kunnen bijvoorbeeld een te sterk of een te zwak therapeutisch (genezend) effect als gevolg hebben. Aangezien veel mensen regelmatig of permanent verschillende medicijnen gebruiken, moet er in algemene zin altijd rekening worden gehouden met mogelijke interacties.

Contra-indicaties

Een contra-indicatie is een factor of omstandigheid die in tegenspraak is met de toepassing van een bepaalde diagnostische of therapeutische medische behandeling. Als een contra-indicatie wordt genegeerd, kan dit leiden tot schade aan de gezondheid of verergering van een bestaande onderliggende ziekte. 

Absolute & relatieve contra-indicaties

Er zijn diverse redenen die een bepaalde medische behandeling ongeschikt maken voor een patiënt. Sommige redenen zijn slechts tijdelijk, zoals een verkoudheid of zwangerschap, andere sluiten behandelingsopties permanent uit, zoals bepaalde onderliggende ziekten. Absolute contra-indicaties moeten strikt in acht worden genomen, aangezien de gevolgen voor de patiënt ernstig kunnen zijn. Relatieve contra-indicaties bieden meer speelruimte. De beslissing van de arts/behandelaar kan worden gebaseerd op de individuele toestand van de patiënt. Hoewel er een zeker risico is, kan er toch een medische behandeling worden toegepast als het verwachte voordeel opweegt tegen de mogelijke risico's.

Geen bekende bijwerkingen of interacties met de MBST Magnetische Resonantie Therapie

Het is belangrijk om te vermelden dat er in meer dan 20 jaar internationaal gebruik van MBST Magnetische Resonantie therapie géén bijwerkingen of interacties bekend zijn geworden. Elke patiënt die een MRI-onderzoek kan uitvoeren, kan ook zonder problemen een MBST-Behandeling ondergaan. De MBST Magnetische Resonantie Technologie gebruikt immers hetzelfde fysische principe als de MRI-technologie, zelfs met slechts een fractie van de MRI-magnetische veldsterkte. 

Desalniettemin is de MBST-Behandeling toch af te raden, als er sprake is van de volgende aandoeningen e/o situaties:

  • Actieve implantaten in het behandelingsgebied zoals pacemakers, defibrillatoren (ICD-systemen), pijn- en insulinepompen. In het geval van actieve implantaten is een individuele beoordeling door een arts noodzakelijk, aangezien dergelijke apparaten beïnvloed kunnen worden door de MBST Magnetische Resonantie Technologie. Er dient een afstand tussen de pacemaker en het magnetische veld van de MBST-Behandelapparatuur van 25 tot 30 cm in acht genomen te worden, dus behandelingen aan de handen/polsen, heupen, knieën en voeten/enkels zijn zeker wel mogelijk. Apparaten die MRI-compatibel zijn, kunnen meestal ook worden gebruikt voor MBST Therapie, aangezien er sprake is van dezelfde technologie.
  • Tumoren in de behandelingszone
  • Leukemie
  • HIV
  • Zwangerschap
  • Bacteriële gewrichtsontstekingen
  • Specifieke zeldzame stofwisselingsziekten

Bespreek alle mogelijke contra-indicaties met de fysiotherapeut/orthopeed in een MBST-Behandelcentrum, die na een grondige analyse en overleg kan beoordelen of de MBST Magnetische Resonantie Therapie voor u mogelijk is.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem via een van onderstaande mogelijkheden contact met ons op