MBST overwegen als behandelingsoptie

Gezondheid. Misschien wel ons meest kostbare bezit

Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om je goed te voelen, mobiel te zijn en van het leven te genieten. Gezondheid hangt af van veel verschillende factoren. Sommige kunnen we beïnvloeden, andere niet. Met gerichte preventie en adequate therapieën kan de gezondheid systematisch worden verzorgd en bijgehouden, om deze zo goed mogelijk te behouden tot op hoge leeftijd. Met MBST Magnetische Resonantie Therapie is dit mogelijk. Ons doel is om voldoende ondersteuning te bieden, zodat behandelaar en patiënten samen kunnen overwegen of MBST Magnetische Resonantie Therapie een geschikte behandelingsoptie is.

MBST: begrijpen, beoordelen en beslissen

Bij ziekte of letsel kan de patiënt vaak kiezen uit verschillende therapiemogelijkheden. Om dit te kunnen doen, moet rekening worden gehouden met de mogelijke voor- en nadelen, bijwerkingen en eventuele uitvaltijden. Idealiter wordt dit in samenspraak tussen patiënt en behandelaar (fysiotherapeut, orthopeed) van een MBST-Behandelcentrum gedaan. De behandelaar zal helpen bij de informatiebeoordeling om te komen tot de beste keuze voor de patiënt. Deze persoonlijke behandelingsbeslissing is misschien niet eenvoudig. Wetenschappelijke studies alleen kunnen deze vraag niet beantwoorden. Daarom is het zinvol dat u, als geïnteresseerde patiënt, zichzelf de volgende vragen stelt, alvorens te beslissen over een MBST-Behandeling:

  • Welk effect verwacht ik?
  • Wanneer treedt het effect op en hoe lang duurt het?
  • Hoeveel mensen hebben al baat gehad bij deze therapie?
  • Zijn er bijwerkingen?
  • Hoe complex is de uit te voeren therapie voor mij?

Eén van de doelen van deze site is om patiënten en medische specialisten, zoals orthopeden, fysiotherapeuten en huisartsen betrouwbare informatie te verstrekken over de effecten en mechanismen van MBST Magnetische Resonantie Therapie. De inhoud op deze website is mede gebaseerd op voortschrijdende praktijk- en onderzoeksresultaten.

De vraag is: wat helpt de patiënt?

Er zijn verschillende referentiepunten die aantonen dat de MBST Magnetische Resonantie Therapie werkzaam is via verschillende lichaamsprocessen en -mechanismen. Zie daarvoor o.a. de uitleg over de diverse aandoeningen waar MBST een positieve bijdrage aan kan leveren. Hoewel de werkzaamheid, de effectiviteit en de voordelen van MBST Magnetische Resonantie Therapie reeds veelvuldig zijn aangetoond door wetenschappelijke gegevens, blijven de onderliggende werkingsmechanismen nog ‘voer’ voor verder onderzoek. 

Behandeltraject

De MBST-Behandeling bestaat uit een behandeltraject van 5, 7 of 9 uur in totaal. Dit is afhankelijk van het type aandoening, het stadium van die aandoening en het doel van de behandeling. De behandelsessies bestaan uit één behandel-uur per dag en vinden op aan één gesloten dagen plaats, met uitzondering van zondag of het gehele weekend. De patiënt kan ontspannen liggen of zitten, afhankelijk van het specifieke lichaamsgebied dat wordt behandeld. In tegenstelling tot het maken van een MRI-scan hoeft de patiënt helemaal niet volledig stil te liggen/zitten. De MBST-Apparatuur zijn open apparaten en dus géén gesloten buis, zoals bij MRI-scans.

De MBST-Apparatuur behelst inmiddels een drietal ‘generaties’. Het zijn apparaten die patiënten kunnen behandelen, variërend van het gehele lichaam (wat veelal bij osteoporose wordt gedaan) tot specifieke deelgebieden (uiteenlopend van handen tot aan enkels en voeten). Hierdoor bestaat het assortiment uit diverse specifieke apparaten. Nadere duiding van deze apparaten staat beschreven onder het kopje apparaten

De daadwerkelijke behandelingen (behandelsessies van één uur per dag met een totaal van 5, 7 of 9 dagen), via de MBST-Therapieapparaten, worden opgestart door middel van MBST-Therapiekaarten (of Chipkaarten), die specifiek zijn geprogrammeerd voor een bepaalde diagnose in/aan een specifiek gewricht, doelweefsel of aandoening. Wanneer de patiënt ‘gesetteld en geïnstalleerd’ is, kan de orthopeed/fysiotherapeut/behandelaar het MBST-Therapieapparaat aanzetten met de specifieke chipkaart. Na een uur gaat het apparaat automatisch uit en kan de patiënt naar huis, om de dag erna weer terug te komen voor het volgende behandel-uur. 

Therapiekosten

De tarieven voor MBST-Behandelingen bij verschillende behandelcentra (zoals fysiotherapiepraktijken en orthopedische klinieken) kunnen variëren, aangezien het betreffende behandelcentrum aanvullende diensten kan verlenen als onderdeel van de therapie. De behandelaars kunnen u ook vertellen waarom zij een MBST-Therapie aanbevelen voor uw klachten en u nader informeren over het nut van een MBST-Behandeling bij specifieke klachten. Kijk daarom voor verdere informatie op de website van het desbetreffende orthopeed/fysiotherapeut/behandelaar die de MBST-Therapie aanbiedt.

Verder zijn de kosten van de MBST-Behandeling afhankelijk van het aantal behandelingen (5, 7 of 9 uur). Het aantal behandelingen is afhankelijk van de specifieke aandoening, de eventuele weefselschade en het doel van de behandeling. Bij artrose komt het aantal in de meeste gevallen neer op 7 behandelingen. Osteoporose vergt veelal 9 behandel-uren. Het refreshment-traject bestaat uit een optionele 5-tal behandel-uren die een jaar na een eerdere behandeling als refreshment ondergaan kan worden.

Zorgverzekeraar

De MBST-Behandelingen zijn tot op heden nog niet opgenomen in het ziektekosten-pakket en worden dus niet vergoed door de zorgverzekeraar. MBST BV en de Duitse producent van de MBST-Apparatuur zijn wel in gesprek met diverse verzekeraars aangaande opname in het pakket.

In sommige gevallen zijn de kosten voor onze behandelmethode wel als zorgkosten bij de belastingdienst aftrekbaar. Voor meer informatie hierover zie: http://www.belastingdienst.nl/

Daarnaast zien we in de praktijk dat werkgevers, werknemersverzekeringen, rechtsbijstand en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen welwillend kunnen zijn voor het vergoeden van een behandeling.

Procedure van de MBST-Behandeling

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem via een van onderstaande mogelijkheden contact met ons op