Tarieven, zorgverzekeraar en voor werkgevers

Tarieven voor de MBST-Therapie

De tarieven voor MBST-Behandelingen bij verschillende behandelcentra (zoals fysiotherapiepraktijken en orthopedische klinieken) kunnen variëren, aangezien u als behandelcentrum aanvullende diensten kunt verlenen als onderdeel van de therapie, waaronder fysiotherapie. U kunt hierover uw patiënten informeren en hen uitleggen waarom de inzet van de MBST-Therapie, in combinatie met fysiotherapie zo goed kan samengaan.

Verder zijn de kosten van de MBST-Behandeling afhankelijk van het aantal behandelingen (5, 7 of 9 uur). Het aantal behandelingen is afhankelijk van de specifieke aandoening, de eventuele weefselschade en het doel van de behandeling. Bij artrose komt het aantal in de meeste gevallen neer op 7 behandelingen. Osteoporose vergt veelal 9 behandel-uren. Het refreshment-traject bestaat uit een optionele 5-tal behandel-uren die een jaar na een eerdere behandeling als refreshment ondergaan kan worden.

Zorgverzekeraar

De MBST-Behandelingen zijn tot op heden nog niet opgenomen in het ziektekosten-pakket en worden dus niet vergoed door de zorgverzekeraar. MBST BV en de Duitse producent van de MBST-Apparatuur zijn wel in gesprek met diverse verzekeraars aangaande opname in het pakket. Uiteraard zijn het voor de MBST-Behandeling te voeren intakegesprek (stap 2) en het evaluatiegesprek (stap 5) en eventuele fysiotherapie-uren na de MBST-Behandeling wel te declareren. Afhankelijk van de verzekeraar, het door de patiënt gekozen pakket en de kwalificatie van het behandelcentrum zal vergoeding plaatsvinden zoals geldt voor fysiotherapie.

In sommige gevallen zijn de kosten voor onze behandelmethode wel als zorgkosten bij de belastingdienst aftrekbaar. Voor meer informatie hierover zie: www.belastingdienst.nl

Daarnaast zien we in de praktijk dat werkgevers, werknemersverzekeringen, rechtsbijstand en arbeidsongeschiktheids- en ziekteverzuimverzekeringen welwillend kunnen zijn voor het vergoeden van een behandeling.

Voor werkgevers

Dat de MBST-Behandeling een werkend effect heeft op mensen met degeneratieve en orthopedische aandoeningen blijkt uit de praktijk en uit onderzoek en is uitvoerig beschreven op deze website. Inmiddels zijn meer dan 350.000 mensen behandeld met MBST. Vele van die behandelde mensen hebben een baan of zijn anderszins actief in het arbeidsproces, waaronder vele ondernemers. Deze mensen zijn allemaal, na hun MBST-Behandeling, verlost van hun klachten (of de klachten zijn op zijn minst drastisch verminderd) en dus weer aan het werk. MBST kan dus ook interessant zijn voor werkgevers en ondernemers met mensen in loondienst. Een investering in een MBST-Behandeling kan dus grote voordelen opleveren. Voor de werknemer, maar uiteraard óók voor u als werkgever.

MBST is naast een weefselherstellende methode voor diverse degeneratieve en orthopedische aandoeningen, ook preventief in te zetten om te voorkomen dat bepaalde progressieve aandoeningen zoals artrose en osteoporose zich verder ontwikkelen. Ook mensen met specifieke rugklachten zijn met MBST goed te helpen.

Iedereen is gebaat bij een zo laag (of zo kort) mogelijke instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Door de inzet van de MBST-Therapie is een snelle(re) terugkeer van uw (tijdelijke) arbeidsongeschikte medewerkers in het arbeidsproces heel goed mogelijk. Het ziekteverzuim neemt af, waardoor u minder tijd nodig heeft voor verzuim- en re-integratie-begeleiding. De kosten die u hiermee bespaart, kunnen aanzienlijk zijn. Daarom kan de investering in zowel een herstellende of preventieve MBST-Behandeling voor u als werkgever zeer lonend zijn. En ook uw werknemer is gebaat bij een spoedige en duurzame terugkeer in het arbeidsproces.

Wilt u weten waar u uw medewerkers een MBST-Behandeling kunt laten ondergaan? Check behandelaars of contacteer ons. 

Via bijgevoegde links kunt u checken hoe de MBST-Behandeling door patiënten en medische professionals wordt ervaren.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem via een van onderstaande mogelijkheden contact met ons op