Behandeltraject: type & stadium aandoening en doel behandeling

De MBST-Behandeling bestaat uit een behandeltraject van 5, 7 of 9 uur in totaal. Dit is afhankelijk van het type aandoening, het stadium van die aandoening en het doel van de behandeling. De behandelsessies bestaan uit één behandel-uur per dag en vinden op aan één gesloten dagen plaats, met uitzondering van zondag of het gehele weekend. De patiënt kan ontspannen liggen of zitten, afhankelijk van het specifieke lichaamsgebied dat wordt behandeld. In tegenstelling tot het maken van een MRI-scan hoeft de patiënt helemaal niet volledig stil te liggen/zitten. De MBST-Apparatuur zijn open apparaten en dus géén gesloten buis, zoals bij MRI-scans.

De MBST-Apparatuur behelst inmiddels een drietal ‘generaties’. Het zijn apparaten die patiënten kunnen behandelen, variërend van het gehele lichaam (wat veelal bij osteoporose wordt gedaan) tot specifieke deelgebieden (uiteenlopend van handen tot aan enkels en voeten). Hierdoor bestaat het assortiment uit diverse specifieke apparaten. Nadere duiding van deze apparaten staat beschreven onder het kopje Apparatuur

De daadwerkelijke behandelingen (behandelsessies van één uur per dag met een totaal van 5, 7 of 9 dagen), via de MBST-Therapieapparaten, worden opgestart door middel van MBST-Therapiekaarten (of Chipkaarten), die specifiek zijn geprogrammeerd voor een bepaalde diagnose in/aan een specifiek gewricht, doelweefsel of aandoening. Wanneer de patiënt ‘gesetteld en geïnstalleerd’ is, kan de orthopeed/fysiotherapeut/behandelaar het MBST-Therapieapparaat aanzetten met de specifieke MBST-Therapiekaart. Na een uur gaat het apparaat automatisch uit en kan de patiënt naar huis, om de dag erna weer terug te komen voor het volgende behandel-uur. 

Praktische uitvoering MBST-Therapie in uw praktijk (5 stappen)

STAP 1

Aanleveren beeldmateriaal

In eerste instantie voert de behandelaar een intakegesprek met de patiënt, in het geval de patiënt een interesse (uit eigen initiatief of op doorverwijzing) heeft voor de MBST-Behandeling. De te behandelen patiënt wordt veelal verzocht, voorafgaand aan dat intakegesprek, (een kopie van) beeldmateriaal (röntgenfoto, CT scan, MRI of echo) aan te leveren om dit intake gesprek te kunnen voeren.

De wetenschappelijk onderbouwde MBST-Behandeling wordt uitsluitend in diverse behandelcentra, zoals fysiotherapiepraktijken en orthopedische klinieken, aangeboden en ingezet door verschillende behandelaars. Individueel specialistisch advies en een zorgvuldige diagnose vormen de basis voor een succesvolle MBST-Behandeling.

STAP 2

Intakegesprek 

In overeenstemming met de symptoombeschrijving, gedegen diagnostiek en het uitsluiten van mogelijke contra-indicaties, zal de behandelaar de patiënt informeren of MBST een behandelingsoptie is voor zijn of haar klachten. Tijdens het consult/intakegesprek wordt de patiënt geïnformeerd onder andere over de verschillende MBST-Behandelingen. De indicatie is altijd de basis voor de specifieke therapie. De weefsel- of aandoening-specifieke MBST-Therapiekaart, waarmee de uiteindelijke MBST-Behandeling kan worden gestart, wordt vervolgens volgens indicatie geselecteerd en voor de patiënt besteld bij MBST BV.

STAP 3

Bestellen MBST-Chipkaart en inplannen behandeling

Nadat de patiënt in samenspraak met de behandelaar een specifiek MBST-Therapie heeft gekozen, bestelt het behandelcentrum de voor de specifieke aandoening of letsel gespecificeerde MBST-Therapiekaart bij MBST BV. Daar worden de behandelingsspecificaties op een gecodeerde MBST-Therapiekaart geladen die vervolgens naar het behandelcentrum wordt gestuurd.

STAP 4

MBST-Behandeling

De op de specifieke aandoening afgestemde behandelingsspecificaties worden rechtstreeks van de therapiekaart naar het MBST-Therapieapparaat overgedragen, wat een optimale behandeling garandeert. De behandelaar in het behandelcentrum helpt de patiënt bij het innemen van een juiste positie in of op het MBST-Therapieapparaat, zodat het te behandelen lichaamsdeel ideaal binnen het behandelveld wordt geplaatst.

Wanneer de MBST-Behandeling start, middels het in het apparaat schuiven van de MBST-Therapiekaart, creëert het MBST-Therapieapparaat de juiste Magnetische Resonantiecondities, gericht op het te behandelen doelweefsel en begint vervolgens de gerichte energieoverdracht. De meeste patiënten merken tijdens de MBST-Behandeling geen tot amper invloeden vanuit het MBST-Therapieapparaat. Sommige merken een licht gevoel van warmte en enkele anderen een aangenaam tintelend gevoel.

Een totale MBST-Behandelserie omvat vijf tot negen behandelsessies. Elke behandelsessie duurt 60 minuten. Afhankelijk van de diagnose/indicatie en de omvang van het letsel worden verschillende MBST-Therapieapparaten gebruikt.

STAP 5

Evaluatiegesprek en voortschrijdende terugkoppeling

Op nader te bepalen momenten na behandeling zullen er een evaluatiegesprek en enkele terugkoppelingsmomenten worden ingepland. Te denken valt aan een evaluatiegesprek een week na afsluiting van de MBST-Therapie en (telefonische) terugkoppelingsmomenten op 1 (of 1,5), 3 en 6 maanden na de MBST-Therapie. De patiënt wordt dan benaderd, waarbij de behandelaar enkele vragen omtrent de fysieke situatie zal stellen. Dit is bedoeld om voortschrijdend te ‘monitoren’ en te leren wat de impact van de MBST-Behandeling bij de patiënt is geweest.

Belangrijke noot bij de praktische uitvoering van MBST in uw praktijk: we raden het zeer aan om het MBST-Apparaat (of de meerdere MBST-Apparaten) in een aparte behandelkamer of (afgeschermde) kleine oefenruimte te plaatsen en niet in volle fitness-/trainingszaal. Dit vanwege veiligheid en benodigde rust.

Tarieven, zorgverzekeraar en voor werkgevers

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem via een van onderstaande mogelijkheden contact met ons op