De geschiedenis van Magnetische Resonantie

De geschiedenis van MRI en MBST

De theoretische basis van ‘Magnetische Resonantie’ werd gelegd in 1924 toen de natuurkundige Wolfgang Ernst Pauli het voor het eerst beschreef. Het fysische fenomeen ‘Magnetische Resonantie’ werd voor het eerst in de praktijk gerealiseerd in 1946 door Felix Bloch en Edward Purcell. Deze heren stelden dat atoomkernen, gestimuleerd door elektromagnetische velden, zelf meetbare energiebronnen blijken te zijn. In 1952 kregen ze voor hun werk de Nobelprijs voor Natuurkunde.

20 jaar later konden Paul C. Lauterbur en Sir Peter Mansfield aantonen dat Magnetische Resonantie kan worden gebruikt om ruimtelijke structuren te visualiseren. Met behulp van Magnetische Resonantie Beeldvorming (MRI dus) kunnen veranderingen en ziekten van organen worden gevisualiseerd, zonder gebruik van (schadelijke) röntgenstraling. Pas in 2003 ontvingen Paul C. Lauterbur en Peter Mansfield de Nobelprijs voor Geneeskunde en Fysiologie voor hun onderzoek naar de beeldtechnologie van Magnetische Resonantie Beeldvorming (MRI). De daadwerkelijke toepassing van beeldvormende methoden in de medische diagnostiek begon echter pas begin jaren tachtig. MRI heeft als (medische) beeldvormingsmethodiek een revolutie teweeggebracht in de radiologische diagnostiek en is dé gouden standaard van moderne beeldvormende diagnostiek. Nieuwe methoden worden daarom altijd vergeleken met deze gouden standaard. Tegenwoordig worden er wereldwijd elk jaar meer dan 60 miljoen MRI-scans uitgevoerd.Van MRI tot MBST-Therapie

Pas in 1977 slaagde R. Damian erin het eerste beeld/foto van het menselijk lichaam te creëren. De resolutie was nog niet voldoende voor diagnostisch gebruik en de opnametijden namen nog enkele uren in beslag. In 1981 kon voor het eerst tumorweefsel worden onderscheiden van gezond weefsel. MRI werd in toenemende mate klinisch geaccepteerd, onder andere vanwege de voordelen, zoals het hoge contrast van de weke delen (bot versus zacht weefsel, zoals spieren) en het gebrek aan blootstelling aan schadelijke straling. In de begintijd van MRI moesten patiënten vaak meerdere keren worden onderzocht. Na veelvuldige MRI-onderzoeken meldden veel patiënten met gewrichtsproblemen, zoals artrose (gewrichtsslijtage) -aanvankelijk onverklaarbaar voor artsen- dat hun klachten waren verminderd en dat enkelen zelfs symptomenvrij werden.

Axel Müntermann, de ontwikkelaar van de therapeutische (genezende) Magnetische Resonantie Therapie, kortom MBST, werd zich ook bewust van deze onverklaarbare resultaten. Samen met artsen, biologen en natuurkundigen kwam hij uiteindelijk tot de conclusie dat dit positieve effect wellicht gerealiseerd werd door het fysische en dus natuurlijke fenomeen ‘Magnetische Resonantie’. Op basis hiervan werden de MBST-Behandelingssystemen, die hetzelfde fysische principe gebruiken als het MRI-apparaat (Magnetische Resonantie dus) ontwikkeld gedurende een langjarige ontwikkelproces vanuit het door Axel Müntermann opgerichte bedrijf MedTec Medizintechnik GmbH.

Achtergronden MRI

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem via een van onderstaande mogelijkheden contact met ons op